LETNIA SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
wrzesień 2007

Strona niemieckojęczyczna   |    Strona główna Uniwersytetu Opolskiego   |    Strona Instytutu Filologii Polskiej


Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców zaprasza na trzytygodniowy kurs języka polskiego, połączony z bogatym programem kulturalnym i wycieczkowym. W kursie może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat.

Termin:
2-22 września 2007r.
(20 dni, w tym 13 dni zajęć lektoratowych).
Data przyjazdu: niedziela, 20 września.
Data wyjazdu: sobota, 22 września.
Kurs rozpoczyna się uroczystym śniadaniem w poniedziałek 3.09., kończy uroczystą kolacją
w piątek 21.09.

Program lektoratowy:
Kurs obejmuje 60 godzin lektoratowych na każdym poziomie zaawansowania.
Kwalifikacja do grupy początkujących przebiega na podstawie deklaracji uczestników,
do pozostałych grup – na podstawie testów pisemnych.
Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.30 - 17.00.
Językiem instruktażu jest: niemiecki, angielski i polski (na poziomie zaawansowanym).
Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Lektorami są wykwalifikowani pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UO.

Kurs kończy się testem sprawdzającym, na którego podstawie wydajemy zaświadczenie
o ukończeniu kursu. Udzielamy tez informacji na temat możliwości przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.buwiwm.edu.pl

Program kulturalny:
W godzinach popołudniowych odbywają się wykłady (wiedza o Polsce i regionie, historii,
kulturze itp.), spotkanie z Rektorem UO, koncert Chopinowski, zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego.
Wykłady, spotkania oraz prelekcje prowadzone są w języku niemieckim i angielskim.
W programie towarzyszącym m.in.: wieczór z polską piosenką, dyskoteka, koncert Chopinowski.

Program wycieczkowy:
Na wycieczki przeznaczonych jest 5 dni w całości oraz 4 popołudnia.
Program obejmuje: Wrocław, Oświęcim, Wieliczkę, Kraków (2 dni zwiedzania miasta, dwa noclegi
w Krakowie), Sudety (Szczeliniec, Błędne Skały, Kudowa); Zamek w Mosznej i w Kamieniu Śląskim, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Elektrownia Opole. Wszystkie usługi przewodnickie świadczone są w języku niemieckim i angielskim. Koszty wstępu do obiektów przewidzianych programem pokrywają organizatorzy. Środkiem transportu w czasie wycieczek
jest autokar UO.

Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną w terminie do 15 maja 2007r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Kurs odbywa się, jeśli zgłosi się minimum 25 osób.
Uczestnicy otrzymują od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie prośbę
o dokonanie wpłaty.

Opłata za kurs:
Opłata za kurs wynosi 440 Euro dla osób uczących się i studiujacych; 460 Euro dla osób pracujących.
Opłata obejmuje: 60 godzin zajęć lektoratowych, materiały dydaktyczne, program kulturalny, towarzyszący i wycieczkowy, zakwaterowanie w DS. „Niechcic” (w pokojach dwuosobowych,
z łazienką i kuchnią na dwa pokoje), noclegi w Krakowie; codzienne obiady i trzy śniadania.
Za dodatkową opłatą 50 Euro istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.

Opłatę przekazać należy na konto UO:
IBAN: PL 88 1090 2138 0000 0005 5600 0076
BIC: WBK PP LPP
z dopiskiem “Sprachkurs” lub "Polish course" lub "Kurs polskiego", podając nazwisko i imię osoby dokonującej wpłaty.

Organizatorzy przewidują możliwość rezygnacji z kursu. Zwrot wniesionej opłaty odbywa się wówczas według poniższych zasad:

  1. Gdy rezygnacja nastąpi do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu (tj. do 6.08.)
    odsyłamy kwotę opłaty pomniejszoną o 10 %;
  2. nie później niż na 1 tydzień przed rozpoczęciem kursu (do 26.08.)
    odsyłamy kwotę mniejszą o 20 %;
  3. W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem kursu (od 27.08. do 2.09.)
    odsyłamy kwotę mniejszą o 50 %;
  4. w przypadku, gdy osoba zgłoszona bez uprzedniej rezygnacji nie weźmie udziału w kursie, całkowicie traci prawo do zwrotu uiszczonej opłaty.
Nie przewidujemy możliwości częściowego uczestnictwa w kursie (np. tylko przez dwa tygodnie).

Zapraszamy do odwiedzenia strony niemieckojęzycznej pod adresem: www.sprachkurs-polnisch.de

O wszelkie informacje prosimy zgłaszać się pod adresem: marzena.makuchowska@uni.opole.pl

Collegium Maius od frontu Dziedziniec Collegium Maius Collegium Pedagogicum Akademik Niechcic Ratusz w Opolu Panorama Opola Rynek w Opolu Opolska Wenecja-Kanał Młynówka Staw Barlickiego Zamek w Kamieniu Śląskim Zamek w Mosznej Wawel w Krakowie

webdesign by Rafał Jasiński